O nama

PSH je preduzeće sa tradicijom osnovano 1992 godine, sa ciljem da pruži podršku kompanijama u IT tehnologijama, svakodnevnom radu i da smanjujući barijere između tehnologija i operativnog rada, koristeći gotova ili prilagodljiva IT rešenja i uštede, povećavaju sopstvenu produktivnost i dobit.

Takav stav doveo je do saradnje sa svetskim kompanijama koje sopstvenim hardverskim i softverskim rešenjima podržavaju korisnike u ovakvom načinu rada. Danas Psh uspešno nastupa na tržištu kao podrška korisnicima u domenu IT tehnologija.

Sagledavajući potrebe svojih korisnika i uslove poslovanja na domaćem tržištu, Psh uvek ide korak dalje i rešenja prilagođava specifičnostima radnog okruženja. Dugogodišnje uspešne saradnje sa preduzećima – korisnicima su naš znak prepoznavanja.

Zašto baš mi

Kvalitet
naš znak prepoznavanja
Pouzdanost
Poverenje za budućnost
Brzina
Pozovi te
nas tu smo
24/7
Podrška nonstop

Strategija

Fokusiranjem na pružanje podrške pri korišćenju IT opreme, uvođenju novih rešenja, Psh se dokazao kao dugogodišnji partner mnogim poznatim preduzećima koja su lideri na tržištu u delatnostima kojima se bave.

Naša strategija uz podršku naših partnera i dobavljača, zajedničke vizije i njihovo sprovođenje u delo omogućili su integrisan komercijalni servis i zajedničko investiranje u stalno poboljšanje sistema i servisa.

Psh snadbeva IT proizvodima sve svoje korisnike, pruža podršku u korišćenju, održavanju i servisiranju opreme.

Odnosi sa našim kupcima su bazirani na dugogodišnjoj saradnji i poštovanju, podršci i uzajamnom profitu.

Dugoročno poverenje, timski rad, ‘just in time’ usluge i logistika omogućuju pouzdanu i efikasnu interakciju između Psh i korisnika, kao i odziv, sigurnost i stabilnost u radu korisnika-preduzeća.

Naš tim

PSH ima tim kvalifikovanih ljudi, sa višegodišnjim iskustvom i stručnim znanjem, neophodnim sertifikatima u domenu IT tehnologija. Menadžment firme čine posebno kreativni ljudi sa dugogodišnjim iskustvom.

Ono što Psh razlikuje od ostalih kompanija su proaktivnost i partnerski odnos sa klijentima što omogućuje zajednički rad na projektima kod korisnika i koji tako čine deo tima. Uz stalni i obostrani napredak na taj način potvrđujemo princip uzajamnog poštovanja i zajedničkih interesa.

Ono što nas odlikuje je da smo:

  • Profesionalni
  • Otvoreni za saradnju
  • Ljubazni